Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
 
Paslaugos  >  ADOC dokumentai

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ* SUDARYMAS IR TIKRINIMAS

Atsisiųsti kompiuteryje diegiamą elektroninio parašo formavimo ir tikrinimo taikomąją programinę įrangą „Signa“.
 

* Šiomis priemonėmis sudaromi dokumentai atitinka specifikaciją ADOC-V1.0