Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
 
Paslaugos  >  Signa programos atsisiuntimas

KOMPIUTERYJE DIEGIAMOS TAIKOMOSIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
„SIGNA“ ATSISIUNTIMAS

Kompiuteryje diegiama taikomoji programinė įranga „Signa“ skirta kvalifikuotų sertifikatų turėtojams, norintiems sudaryti bei tikrinti elektroninius dokumentus, atitinkančius elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus.

„Signa“ diegimo paketą galite atsisiųsti spausdami žemiau nurodytą nuorodą:

DĖMESIO! Signa yra skirta asmenims, kurie turi IT įgūdžių ir gali patys atlikti Signa programinės įrangos ir reikiamų sertifikatų instaliavimo veiksmus. Naudotojams, nepageidaujantiems atlikti instaliavimo veiksmų, rekomenduojama naudoti ADOC specifikacijos elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo interneto paslaugą.

Įdiegus taikomąją programinę priemonę, naudotojo kompiuterio operacinės sistemos patikimų sertifikatų sąrašą reikia papildyti sertifikavimo paslaugų teikėjų sertifikatais. Šiuos sertifikatus sertifikavimo paslaugų teikėjai skelbia savo interneto svetainėse. Jei naudojamos laiko žymos, reikia įdiegti ir laiko žymų tarnybos sertifikatą. To neatlikus, taikomoji programinė priemonė gali informuoti, kad tikrinamo elektroninio dokumento elektroniniai parašai yra patvirtinti nepatikimo sertifikavimo paslaugų teikėjų sertifikatu.

< Web programa ADOC dokumentų sudarymui ir tikrinimui